Osm klíčových hodnot History Makers

 

1. Důvěrný vztah s Bohem – Bůh hledá odevzdané muže a ženy, jejichž vedení vychází z důvěrného vztahu s Ním.

 

2. Zápal pro žeň – Bůh hledá muže a ženy, kteří stejně jako On touží po záchraně ztracených lidí.

 

3. Vedení založené na vizi – Bůh hledá muže a ženy, kteří jsou odhodláni přinášet vizi, stanovovat cíle, zapojovat druhé a překonávat překážky, aby získali národy pro Krista.

 

4. Srozumitelná evangelizace – Bůh hledá muže a ženy, kteří přinášejí druhým dobrou zprávu o Ježíši Kristu srozumitelně, ale zároveň se zápalem a citlivostí.

 

5. Výchova učedníků a vedoucích – Bůh hledá muže a ženy, kteří budou vychovávat další učedníky a vedoucí, aby se i z nich stali vedoucí vedoucích, kteří vychovávají a vyučují zase další.

 

6. Priorita rodiny – Bůh hledá muže a ženy, kteří rodinu nebudou odsouvat do pozadí, ale postaví rodinu nade vše ostatní, kromě Něj samotného.

 

7. Věrné správcovství – Bůh hledá muže a ženy, kteří jsou věrnými správci svěřených peněz, času a duchovních darů, a to jak ve svém osobním životě, tak ve službě.

 

8. Integrita – Bůh hledá bezúhonné muže a ženy, kteří žijí svatě a zodpovědně v každé oblasti svého života.

Komentáře jsou vypnuty.