Představení řečníků

…nebo alespoň českého týmu. Nezřídka nás doplňují i řečníci z USA, Velké Británie či dalších zemí.


TomTomáš Kolman – 
Narodil jsem se v Šumperku šest let před tím, než se změnil režim, takže jsem paní učitelce v první třídě ještě stihl říkat soudružko. Ze střední školy jsem odešel jako strojař, z vysoké školy jako bakalář teologie a mezi tím jsem stihl i civilku v jedné křesťanské organizaci. Chvíli jsem se živil jako učitel angličtiny, nějakou dobu jsem překládal knížky, prošel jsem si Stáží KAM, rok jsem strávil jako pečovatel v azylovém domě Armády spásy a pět let jsem v KAM vedl novou podobu stáže – Journey. V roce 2016 se ale všechno změnilo a s manželkou jsme se přestěhovali do Opavy, kde zakládáme nový sbor.


Vláďa ZemanVláďa Zeman
– Narodil se a poté i vyrůstal ve Vysokém Mýtě. Uvěřil až během svých studií na vysoké škole v Olomouci (1996), v rámci studentské služby (Studenti pro Krista). Několik let tam byl zapojen ve službě Bohu a seznámil se tam i se svou manželkou Květou. V roce 2001 se šťastně vzali a dnes mají tři děti. Po svatbě se odstěhovali zpět do Vysokého Mýta, kde Vláďa začal ve sboru BJB vést mládež a později (2005) se stal i kazatelem. A od roku 2010 zakládají nový sbor v Hradci Králové. V současnosti je také členem misijního odboru BJB a slouží v M4, což je trénink pro týmy zakládající nové sbory.


JitkaJitka Vlčinská
– Jedním z největších požehnání v životě pro mě byly pobyty mimo ČR. Znovunarodila jsem se na festivale na Slovensku, hodně duchovně rostla jsem pak během letního pobytu v Anglii a na biblické škole v Německu, kam jsem vyrazila mezi střední a výškou. Mám silný dojem, že tenhle čas za hranicemi byl pro mě, abych načerpala, ale moje místo, kde mám dávat, je zase zpátky doma v ČR. Tady v současnosti vedu pěveckou část libeňského Fusionu. A protože jsem narazila na to, že noví faráři naší církve si nejvíc stýskají po větší přípravě na práci s lidmi, organizuju teď kurz Psychologie pro studenty teologie. Vedle toho studuju andragogiku a personální řízení, a tak je mi blízká oblast rozvoje a vzdělávání, ale i management a vedení lidí. A když potřebuju na chvíli vypnout, vyrazím na hodinu moderního tance či na výlet do přírody.


Daniel Jurčo
– Narodil jsem se v Trenčíně (SK), ale svůj dosavadní život jsem přežil tak trochu jako nomád. Zčásti proto, že se můj otec rozhodl být kazatelem. Žiji střídavě v Česku a na Slovensku. Vystudoval jsem Střední uměleckou školu a pak dosáhl bakalářského vzdělání v oboru 시각 정보 디자인 v Jižní Koreji. Od malička jsem byl veden k víře v Trojjediného Boha a svůj život jsem odevzdal Kristu, když mi bylo 12 let. Moje víra a vztah k Bohu roste hlavně díky službě v církvi. Tím, že jsem od svých pěti let bydlel v podstatě přímo v kostele, jsem si nějakým způsobem přisvojil to, že služba je neoddělitelnou součástí mého života. Sloužit v mládeži jsem začal ještě před odchodem na vysokou školu a momentálně vedu mládež v CB Ostrava 1.


OndraOndra Svatoš
– 2x narozen v Písku, kde žiji dosud. Zaslíbené to město! Od 20 let ve službě mládeží tj. od roku 1999. V současné době vedoucí odboru mládeže CB, kde si to opravdu užívám. Velký sportovní fanoušek týmů Real Madrid, Sparta Praha a Los Angeles Lakers. Mám skvělou ženu Klárku, 2 děti – Terezku a Kubíka a k tomu jejich staršího bráchu, vlčáka Rockyho. Mé motto pro život lze nalézt v Micheáši 6:8 „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“


Michal Soukup – Už od 12 let, kdy jsem se nechal pokřtít, vím, že Ježíš je jediná naděje pro lidstvo i pro mě osobně. V 15 letech jsem začal v našem sboru vést dorost a osobní službě mladým lidem se věnuji dodnes. Vystudoval jsem makromolekulární chemii a i když mě studium velmi bavilo, zjistil jsem, že v oboru nechci zůstat. Našel jsem práci v pojišťovně, kde jsem začínal jako řadový poradce a po nějaké době jsem přestoupil na centrálu, kde jsem řídil postupně několik projektů od vývoje, přes obchod až po marketing. Bylo to profesně super období mého života, kde jsem se naučil spoustu užitečných dovedností, které mi dnes hodně pomáhají při mé službě Bohu. Před pěti lety jsem prožil Boží povolání, abych vstoupil do Jeho služeb na plný úvazek a tak jsem se ocitl v Křesťanské akademii mladých. Součástí mého přestupu z pojišťovny do KAM bylo i stěhování – byl to pro mě obrovský skok víry, protože jsem v jeden okamžik změnil práci, bydliště, sbor, i přátele a ocitl jsem se v úplně cizím městě, kde jsem znal jen dva lidi. Na Boží slávu mohu dnes říct: Bůh je věrný. A to, čeho jsem se vzdal, mi vynahradil. V KAM se věnuji hlavně kontaktní podpoře vedoucích mládeže, zejména pomocí mentoringu, doprovázení či koučinku. S manželkou patříme do nově založené stanice CB v Opavě.

 

Nadto se můžete těšit i na Davida Nováka a Matúše Kušníra.

Komentáře jsou vypnuty.