Představení řečníků

…nebo alespoň českého týmu. Ne vždy nás na HM potkáte všechny, zato nás ale často doplňují i řečníci z USA, Velké Británie či dalších zemí.


TomTomáš Kolman – 
Narodil jsem se v Šumperku šest let před tím, než se změnil režim, takže jsem paní učitelce v první třídě ještě stihl říkat soudružko. Ze střední školy jsem odešel jako strojař, z vysoké školy jako bakalář teologie a mezi tím jsem stihl i civilku v jedné křesťanské organizaci. Chvíli jsem se živil jako učitel angličtiny, nějakou dobu jsem překládal knížky, prošel jsem si Stáží KAM, rok jsem strávil jako pečovatel v azylovém domě Armády spásy a pět let jsem v KAM vedl novou podobu stáže – Journey. V roce 2016 se ale všechno změnilo a s manželkou jsme se přestěhovali do Opavy, kde zakládáme nový sbor.


Vláďa ZemanVláďa Zeman
– Narodil se a poté i vyrůstal ve Vysokém Mýtě. Uvěřil až během svých studií na vysoké škole v Olomouci (1996), v rámci studentské služby (Studenti pro Krista). Několik let tam byl zapojen ve službě Bohu a seznámil se tam i se svou manželkou Květou. V roce 2001 se šťastně vzali a dnes mají tři děti. Po svatbě se odstěhovali zpět do Vysokého Mýta, kde Vláďa začal ve sboru BJB vést mládež a později (2005) se stal i kazatelem. A od roku 2010 zakládají nový sbor v Hradci Králové. V současnosti je také členem misijního odboru BJB a slouží v M4, což je trénink pro týmy zakládající nové sbory.


JitkaJitka Vlčinská
– Jedním z největších požehnání v životě pro mě byly pobyty mimo ČR. Znovunarodila jsem se na festivale na Slovensku, hodně duchovně rostla jsem pak během letního pobytu v Anglii a na biblické škole v Německu, kam jsem vyrazila mezi střední a výškou. Mám silný dojem, že tenhle čas za hranicemi byl pro mě, abych načerpala, ale moje místo, kde mám dávat, je zase zpátky doma v ČR. Tady v současnosti vedu pěveckou část libeňského Fusionu. A protože jsem narazila na to, že noví faráři naší církve si nejvíc stýskají po větší přípravě na práci s lidmi, organizuju teď kurz Psychologie pro studenty teologie. Vedle toho studuju andragogiku a personální řízení, a tak je mi blízká oblast rozvoje a vzdělávání, ale i management a vedení lidí. A když potřebuju na chvíli vypnout, vyrazím na hodinu moderního tance či na výlet do přírody.


Daniel Jurčo
– Narodil jsem se v Trenčíně (SK), ale svůj dosavadní život jsem přežil tak trochu jako nomád. Zčásti proto, že se můj otec rozhodl být kazatelem. Žiji střídavě v Česku a na Slovensku. Vystudoval jsem Střední uměleckou školu a pak dosáhl bakalářského vzdělání v oboru 시각 정보 디자인 v Jižní Koreji. Od malička jsem byl veden k víře v Trojjediného Boha a svůj život jsem odevzdal Kristu, když mi bylo 12 let. Moje víra a vztah k Bohu roste hlavně díky službě v církvi. Tím, že jsem od svých pěti let bydlel v podstatě přímo v kostele, jsem si nějakým způsobem přisvojil to, že služba je neoddělitelnou součástí mého života. Sloužit v mládeži jsem začal ještě před odchodem na vysokou školu a momentálně vedu mládež v CB Ostrava 1.


OndraOndra Svatoš
– 2x narozen v Písku, kde žiji dosud. Zaslíbené to město! Od 20 let ve službě mládeží tj. od roku 1999. V současné době vedoucí odboru mládeže CB, kde si to opravdu užívám. Velký sportovní fanoušek týmů Real Madrid, Sparta Praha a Los Angeles Lakers. Mám skvělou ženu Klárku, 2 děti – Terezku a Kubíka a k tomu jejich staršího bráchu, vlčáka Rockyho. Mé motto pro život lze nalézt v Micheáši 6:8 „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“


Matúš Kušnír –
Muž jedné ženy, otec tří dcer a jednoho syna, kazatel Církve bratrské. Narodil jsem se na východním Slovensku, ale již v mých pěti letech se mí rodiče přestěhovali na Těšínsko – rodiště mé mamky. Vyrůstal jsem jako dítě ve věřící rodině, nicméně k poznání osobního Boha jsem dospěl sám – v mých 9 letech. Od dětství jsem vnímal povolání ke kazatelské službě, proto pro mě nebyla otázka „zda” se tak stane, ale „kdy” to nastane. V roce 2010 jsem vstoupil do služby vikáře v Církvi bratrské, můj první sbor byl Hrádek. V rámci vikariátu jsem pracoval na plný úvazek jako vedoucí prodejny s podlahami, zároveň studoval na Varšavském teologickém semináři, kde jsem získal titul bakaláře teologie. V roce 2013 pak přišla nabídka z Opavy a s tím spojené stěhování. V Opavě nám Bůh doširoka otevřel dveře a my se vydali cestou zakládání nových sborů. Zatím jsme stihli založit 2 nové stanice, Opava-Elim a Bruntál. Kromě správcovství sboru jsem se věnoval předsednictví správní rady neziskové společnosti (2015-2019), administraci sboru v Ostravě (2017-2018), administraci sboru v Ostravě-Trojka (od 2019), práci v odborech pro obnovu sborů a pro zakládání sborů.


David Novák
– Po absolvování střední školy a vojenské služby jsem pracoval jako elektrikář. Poté jsem nastoupil na ETS a po dvou letech studia jsem na poloviční úvazek začal pracovat s mládeží v rámci CB. Po dokončení ETS jsem přešel na celý úvazek a při tom si postupně doplňoval vzdělání na Fakultě Humanitních studií a pak na International Baptist Seminary. Po řadě let celocírkevní služby mládeži jsem působil jako evangelista církve a poté přešel do služby kazatele. Řadu let jsem učil a stále učím na ETS, učil jsem i na několika středních školách. Ve volných chvílích administruji sbor na Praze 13, píšu blogy, do různých periodik nebo knížky a běhám jak pro radost, tak na závodech. S manželkou Danielou mám dva dospívající syny Adama a Martina.

Komentáře jsou vypnuty.