Úvod 3

Co když před Tebou Bůh otevře nové dveře a dá Ti vizi, která bude větší než Ty? Věděl bys, co dělat?

Život i služba přináší mnoho výzev a překážek. Jak je překonávat a jak v nich obstát?

Vést druhé lidi je úžasný, ale také velice zodpovědný úkol. Co znamená být vedoucí a jak vést druhé ke zralosti?

Dokážeš vést sám sebe? Zvládáš dobře nakládat s časem a financemi?

History Makers Ti umožní růst v každé z těchto oblastí a navíc se setkáš s křesťanskými vedoucími z celé republiky.

Tato ojedinělá týdenní konference je určená pro mladé lidi, kteří vedou anebo jsou součástí nějaké křesťanské služby – od evangelizační skupinky přes mládež až po akce na univerzitách.

V bezpečném prostředí malé skupiny účastníci společně nahlížejí do různých oblastí svého života a služby a připravují se na výzvy, které v nich objevují. Každý účastník obdrží kvalitní materiál pro křesťanské vedoucí, který shrnuje biblické principy, praktická vodítka, poznatky z výzkumů i zkušenosti úspěšných vedoucích.

Strategie History Makers

Příprava vedoucíchkonference 2

Naším hlavním cílem je rozněcovat hlubokou touhu po důvěrném vztahu s Bohem. Věříme, že vztah s Bohem je základem veškerého našeho vedení, a že z něj vyrůstá mnoho dalších oblastí, které se odrážejí v životě každého Božího muže i ženy – priorita rodiny, věrné správcovství i integrita. Proto je součástí každého dne krátký úvod do jedné z duchovních disciplín, společný čas chval i příležitost trávit čas o samotě s Bohem.

Zmocnění vedoucích

Toužíme nejen budovat zbožné vedoucí, ale také jim pomoci rozvíjet a zapojovat do Božího díla další lidi kolem nich. History Makers není jen o několika vyučováních na konferenci, ale o povzbuzení mladých vedoucích, aby se vydali naplňovat Boží vizi
a poslání pro jejich život, budovali nové vedoucí a učedníky, a tak naplňovali Velké poslání, které Kristus dal svým učedníkům před tím, než odešel k Bohu.

Komentáře jsou vypnuty.