rozvíjej sebe,
buduj druhé.
Veď.

Staň se k Boží slávě lepším vedoucím.

Máme-li získat ztracené a vést svěřené lidi ke zralosti v Kristu, musíme sami důvěrně znát Boha a růst ve schopnosti inspirovat, motivovat a budovat druhé. 

 

V mnohém nás Bůh obdaroval, ale v řadě věcí je naší odpovědností učit se, a hledat cesty ke zlepšení. Konference History Makers dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které v naší službě vedoucích nesmí chybět.

 

Vezmi svou hřivnu a uč se sloužit lidem tím, že stojíš v čele.
Přehrát video

8 klíčových
hodnot

Unikátním rysem History Makers je ucelený soubor zásadních prvků, na které jako vedoucí nesmíme zapomenout – počínaje naším vztahem s Bohem, přes podstatu vedení a práci s lidmi, až po nakládání s Božími zdroji.“
Důvěrný vztah
s Bohem
Zápal pro žeň
Vedení založené
na vizi
Srozumitelná
evangelizace
Výchova učedníků
a vedoucích
Priorita rodiny
Věrné
správcovství
Integrita

Doporučení
& svědectví

Na History Makers
si cením velké
praktičnosti

Konference pokrývá základní témata rozvoje osobnosti ve vztahu s Bohem. Přináší dovednosti, bez kterých se nemůže obejít žádný křesťan, který chce být zapojen do služby. History Makers jsou dle mne výborným nástrojem především pro vedoucí a týmy ve věku 20-30 let.

Daniel Hurta, jeden z vedoucích sboru CB Maják

History Makers byl jediný tréning,
který mě v mém vztahu s Bohem opravdu
nakopl neskutečným způsobem

Čas během tréningu a impulzy z vyučování byly plně aplikovatelné do naší služby vedení mládeže a přináší to dodnes blahé ovoce. Vnímám, že Duch svatý skrze History Makers jedná a používá si mocně tento nástroj k vybudování, povolání a zmocnění nových služebníků – vedoucích. History Makers změnilo můj duchovní život i službu, do které mě Bůh povolal.

Jakub Pípal, frontman kapely Adonai

History Makers konference
je obrovským přínosem
pro náš sbor

Naši mladí Joshlidé teď často čekají, až dostanou od vedoucích sboru novou příležitost se do něčeho zapojit. History Makers pomohlo studentům objevit jejich obdarování a Boží povolání pro ně. Díky tomu jsou mnohem aktivnější a pouštějí se do nových a inovativních služeb jak ve sboru, tak i mimo něj.

Josh Patty, vedoucí služby Josiah Venture ve Slovinsku

Tým
řečníků

Tomáš Kolman
Vláďa Zeman
Adéla Jurčová
Daniel Jurčo
Ondra Svatoš
Michal Soukup

Kontakt

Celosvětové
hnutí

Vedoucí zmocnění Duchem svatým jsou klíčovým prvkem pro šíření evangelia. S tímto vědomím se před 25 lety sešli vedoucí světového formátu, zrodil se International Leadership Institute (ILI) a jeho program History Makers. V průběhu následujících let se tréninků ILI zúčastnilo více než 380 000 křesťanů ze 144 zemí světa. Čeká konference History Makers je součástí tohoto hnutí. 

 

www.historymakerseurope.org
Přejít nahoru